top of page
  • Skribentens bildAdmin

Eget utvecklingsbehov

Eleverna i årskurs 1 har tänkt efter och funderat på vilka fysiska färdigheter och kapaciteter de behöver utveckla för att öka sin hälsa och/eller bli bättre på sin idrott.


Målsättningarna är vitt skilda men teorierna som ligger till grund för metodvalen är ofta samma. Några jobbar aerob uthållighet, andra anaerob. Inne i gymmet arbetar några med explosivitet medan andra utvecklar maxstyrka. Runt omkring finns dem som anstränger sig för att utveckla sin balans. Andra jobbar koordination. Det ser lite rörigt ut, och det är det nog också, men alla gör vad de ska och uppgiften brukar vara uppskattad av eleverna.


Genom att skriva några rader om träningen efter träningen blir det lätt att följa utveckling och progression. Framförallt blir det lätt att skriva den utvärdering som markerar slutet på uppgiften.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page