Profil: Kamsport

Kampsport har varit en del av oss sen skolan grundades. I den har hundratals elever mötts genom åren och förutom en god fysik har de också utvecklat ödmjukhet, tolerans och vänskapsband. 

Träningen utgår ifrån teknik och individuell utveckling. Du kommer att utveckla en bra grundfysik men ges också möjligheten att vidarutveckla styrkor och förbättra svagheter, samtidigt som du har väldigt kul!

 

En träningsperiod kan vi exempelvis jobba med explosivitet, en annan med koordination. Gemensamt för alla pass är variation och att vi väver in lekfulla moment.  Ett lekfullt moment kan till exempel vara en hinderbana eleverna själva byggt upp eller något så enkelt som en variant av tagen. Ibland använder vi lek för att utveckla en specifik färdighet, andra gånger bara för att ha kul och njuta av rörelseglädje.

Eleverna som väljer den här profilen har, förutom ett stort träningsintresse, också en ambition och vilja att utvecklas. Vissa har tränat kampsport i fler år, medan andra i princip aldrig stått på en tatami (träningsmatta) innan. En del är etablerade kamsportare och strävar efter att etablera sig internationellt, andra ser kampsporten som ett komplement till sin andra idrott och några som kort och gott bara älskar träningen och ser hur det påverkar deras studieresultat positivt. 

Undrar du något mer kring vår kamsportsprofil får du gärna kontaka Mats Nilsson