Kvalité

Hög kvalitet innebär för oss att du ska vara nöjd med din utbildning och få möjlighet att utvecklas och nå de mål du satt upp för dina studier.

På Helsingborgs sportgymnasium ska du trivas och känna dig trygg. Detta är en förutsättning för att du ska kunna prestera bra. Därför arbetar vi aktivt med dessa frågor i vår verksamhet. De yttre faktorerna såsom trivsamma lokaler är betydelsefulla men viktigast av allt är det inre arbetet – mötet mellan personal och elever. Skolan är liten och eleverna upplever stämningen på skolan som familjär och trygg. Som elev blir du sedd, bekräftad och får möjlighet att få den hjälp du behöver. Dörren till lärarrummet står öppen för dig om du vill fråga något, be om hjälp eller bara sitta ner och snacka en stund.

Skolinspektionen lyfter fram vårt arbete med värdegrundsfrågor. De anser att arbetet med motivation, bemötande och förhållningssätt är bärande för utvecklingen inom specialidrotten och det har även betydelse för kunskapsutvecklingen i övriga ämnen.

Mens sana in corpore sano

Mens sana in corpore sano är ett latinskt uttryck som betyder en sund själ i en sund kropp. På Helsingborgs sportgymnaisum ser vi till hela människan. I träningen förenas de båda delarna; din fysik utvecklas samtidigt som din självbild och kännedom om dig själv stärks. I de teoretiska ämnena uppmuntras du att upptäcka och utveckla olika förmågor, insikter och perspektiv.

'

Fina ord kan ibland stanna vid att bli just fina ord. Men inte för oss. Vi är intresserade av dina synpunkter om hur verksamheten och vårt arbete med skolans prioriterade mål upplevs av dig och skolans övriga elever. Därför får du regelbundet delta i utvärderingar av olika slag. Syftet med dessa är att förbättra kvalitén på verksamheten och göra din utbildning ännu bättre.